Forma Messut

FORMA MESSUT OY:N sivuston käyttöehdot

Näissä käyttöehdoissa määritellään Forma Messut Oy:n (jäljempänä Yhtiö) www-sivuston julkaistavan aineiston käyttöä koskevat ehdot sekä yhtiön yksityisyyden suojaa koskevat periaatteet. Yhtiöllä on oikeus päivittää näitä ehtoja ja muuttaa sivujen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta. Yhtiöllä on myös oikeus keskeyttää palvelu huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.

Yhtiön www-sivujen käyttäminen edellyttää, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Käyttäjän tulee tutustua näihin ehtoihin ennen kuin käyttää Yhtiön www-sivuja. Sivuston eri palvelut voivat sisältää näiden ehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja. Tunnisteiden avulla käytettäviin palveluihin sovelletaan myös tunnisteiden käyttöä koskevia sopimusehtoja. Sivuja käyttämällä sitoudutte noudattamaan näitä ehtoja.

Palveluntuottaja ja palveluntuottajan vastuu

Sivujen pääasiallisena palveluntuottajana toimii Forma Messut Oy, Eteläranta 10, 00130 Helsinki, p. 050 441 7734.

Yhtiö ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat näiden sivujen tai sähköisten palveluiden käytöstä tai käytönestymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. Yhtiö ei takaa, että www-sivut toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi. Sivuilla julkaistut tekstit, kuvat ja tiedostot saattavat sisältää teknisiä ja sisällöllisiä virheitä eikä Yhtiö vastaa niiden toimivuudesta tai virheettömyydestä. Sivuilla voi olla linkkejä muihin kuin Yhtiön palveluihin. Yhtiö ei vastaa tällaisten ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelujen sisällöstä, saatavuudesta, tietojen oikeellisuudesta taikka omistus- tai tekijänoikeuksista.

Yhtiön www-sivuilla julkaistava sähköinen informaatio on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa, ellei erikseen ja nimenomaisesti ole asiakkaan tai yhteistyökumppanin kanssa toisin sovittu.

Tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet

Sivustojen visuaalinen ilme ja sivustolla julkaistava aineisto, kuten esimerkiksi kuvat, tekstit ja ohjelmistot ovat Yhtiön tai Yhtiön yhteistyökumppaneiden tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta. Yhtiö pidättää kaikki oikeudet näillä sivuilla julkaistavaan aineistoon.

Sivujen osittainenkin julkaiseminen, siirtäminen, kopioiminen, käyttäminen tai muu hyödyntäminen ilman Yhtiön etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta on kielletty. Aineistoa saa lainata Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on aina ilmoitettava lähde.

Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa sivujen kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä näille sivuille mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa. Käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.

Henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja

Yhtiön sivustolla kerättäviä henkilötietoja käsitellään näiden käyttöehtojen ja voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti. Sivuillamme voidaan kerätä henkilötietoja kävijän rekisteröityessä palvelumme käyttäjäksi, osallistuessa kilpailuihin tai, jos kävijä muutoin lähettää meille sivujemme kautta henkilötietojaan. Yhtiö voi kerätä, käsitellä ja analysoida tietoja sivujen käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista sivuihin liittyvistä tilastotiedoista. Yhtiö voi myös hankkia tällaista tietoa luotettavilta kolmansilta tahoilta. Tällaista tietoa ei voida palauttaa yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskevaksi.

Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on saatavilla Yhtiöstä.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sekä mahdollisiin Yhtiön www-sivuista tai niiden sisällöstä johtuviin kiistoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.