Sisusta Kotia ry / Huonekalualan tilastot

tilastot


Suomen Huonekalukaupan Liitossa kerätään tieto järjestelmällisesti koko toimialalta. Yhteistyökumppanina toimii Tilastokeskus. Tieto kerätään erillisajona Suomen Huonekalukaupan työryhmän huonekaluliikkeiksi määrittelemistä yrityksistä (yritykset, joiden liikevaihdosta huonekaluiksi luokiteltavat tuotteet muodostavat merkittävän osan). Tieto kootaan toimipaikkakohtaisesti, joten vähittäismyynti saadaan erotelluksi muusta toiminnasta, esimerkiksi tuotannosta. Toimipaikoista myytävät sisustustarvikkeet sisältyvät liikevaihtoon. Tulokset koostuvat 480 yrityksen tiedoista. Näillä yrityksillä on yhteensä noin 730 toimipaikkaa. Kuukausittaiset tiedot on saatu keskimäärin 460 yritykseltä ja noin 700 toimipaikalta. Tieto on käytössä noin kolmen kuukauden viiveellä.

Tilastotietoja täydennetään jäsenistölle suunnatuin kyselyin, joiden avulla voidaan liikevaihtoa pilkkoa eri tuoteryhmiin, saada tietoa ennakko-odotuksista, markkinaosuuksista ja nopeampia arvioita myynninkehityksestä.

Tärkeää on, että julkisuuteen annettava tilastotieto on oikeaa ja johdonmukaista.